Børn og Unge i sorg

Mange forældre efterlyser en måde at tale med deres børn om død og sorg på. Det kan være godt at mødes om noget tredje, nemlig en god bog. Bogen kan tale for sig selv, og den kan på mere eller mindre nænsom måde hjælpe os til at komme i gang med en vigtig samtale. Næsten alle bøgerne her på nær én er skrevet efter år 2000. Der skrives mange bøger om emnet, men disse er nogle af de bedste. Voksne kan læse dem alle med stort udbytte. Signe Høg, som er sognepræst i Mårslet Kirke, har lavet en liste med anbefalinger af litteratur til børn om død, skilsmisse og sorg. Se linket nedenfor. 

Litteratur til børn om død, skilsmisse og sorg.