Kirkens Studiedage

Folkekirken mellem tradition og fornyelse.

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i folkekirken mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere holder mest af den velkendte højmesse, og andre efterspørger nye gudstjenesteformer. Biskopperne har nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og nadverritualet. Rapporterne, der er kommet ud af det, drøftes nu bredt i folkekirken.

Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?

Kirkens studiedage er et samarbejde mellem Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne. Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup,Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne.

Pris for deltagelse er kr. 25,- for et enkelt foredrag og kr. 75,- for deltagelse i alle fire. I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.

Astrup Sognegård
Østergårdsvej 223, 8355 Solbjerg

Lørdag den 18. januar 2020:

Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist.
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten

”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om”, siger digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA.

Tiset Sognehus
Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Lørdag den 1. februar 2020:

Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet. 

Hvorfor spiser vi sammen i kirken - om nadveren og dens teologi

Måltidet indtager en central placering i kirkens teologi og historie. De allerførste kristne mødtes for at spise sammen, og i Det Ny Testamente læser vi om nadverens indstiftelse i forbindelse med beretningerne om lidelse, død og opstandelse: "Tag det, spis det: det er mit legeme, det er mit blod." I dag ved vi, at den kristne nadverfejring hænger tæt sammen med det kulturelle og religiøse miljø, som de første kristne levede i. Derfor blev det også diskuteret indgående, hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød eller vin, eller kunne det også være ost, fisk og grøntsager? Og hvad med vinen? Kunne den være både hvid og rød? Vi skal begynde med at anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens udvikling for at drøfte nadverens betydning, og hvordan vi kan forstå den som et måltid med gyldighed for os i dag.

Mårslet Sognehus
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet


Lørdag den 29. februar 2020:

Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift

Dåben til debat.

Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi bevare det vi har? Skal vi have flere forskellige dåbsritualer som man kan vælge imellem? Hvad betyder det for et menneske at være døbt, - ja, hvad sker der i dåben og giver det mening for mennesker i dag? Og hvad er det med drop-in dåb og særlige dåbsgudstjene-ster om lørdagen?

Tine Lindhardt har været formand for det udvalg, der har arbejdet med dåb og dåbsritual. Med udgangspunkt i det arbejde og de mange spørgsmål udvalget har været omkring, vil Tine LIndhardt fortælle om, hvad der er på færde i dåben og hvorfor hun synes det giver mening at være døbt også for mennesker i dag.

Tranbjerg Sognegård
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Lørdag den 21. marts 2020

Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Folkekirken og gudstjeneste mellem tradition og fornyelse.

 Det gælder enhver organisme, biologisk som kulturel, at den løbende må tilpasse sig forandringer i det miljø, den befinder sig i. Alternativt uddør den. For kulturelle størrelser er det imidlertid også vigtigt, at der er genkendelighed, hvis ikke de skal miste deres identitet. Udfordringen er derfor løbende at tilpasse sig uden, at man sætter sine basale værdier, idealer og genkendelighed over styr. I lyset af et sådant overordnet evolutionært perspek-tiv vil jeg drøfte det arbejde med guds-tjeneste, dåb og nadver, som biskop-perne har sat i søen. Jeg kommer til at provokere, men også løfte diskussionen til et mere principielt niveau. Kom og vær med til en spændende debat.

Ingen begivenheder fundet.

Tilmelding

Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.

Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.