Du er her: 

Udvalgsliste

 

Økonomi- og forretningsudvalg:

Rene Lunderskov (kontaktperson), Erik Lund Sørensen (formand), Anders Kristoffersen (næstformand), Torben Pedersen (kasserer), Signe Kølbæk Høg (sognepræst), Trine Bredahl Nissen (sognepræst).

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg (det stående udvalg):

Else Kjemtrup, Kirsten Schmidt Nielsen, Susanne Lauritsen.

 

Sognehusudvalg:

Ellen Albæk, Gudrun S. Jørgensen, Anders Kristoffersen.

 

Præstegårdsudvalg:

Else Kjemtrup, Signe Kølbæk Høg, René Lunderskov.

 

Aktivitetsudvalg:

Ellen Albæk, Susanne Lunderskov, Jette Kristoffersen, Susanne Lauritsen, Signe Kølbæk Høg, Trine Bredahl Nissen, Niels O. Kristensen.

 

Kommunikationsudvalg:

Signe Kølbæk Høg (formand), Trine Bredahl Nissen, Susanne Lauritsen, Kirsten Margrethe Bach.

 

Kirkerenoveringsudvalg:

Erik Sørensen (formand), Else Kjemtrup, Arne Andersen, Ole Kleis, Kirsten Schmidt Nielsen, Niels O. Kristensen, Torben Pedersen, Gudrun S. Jørgensen, Signe Kølbæk Høg.

 

Valgudvalg:

Anders Kristoffersen, (formand), Susanne Lauritsen, Ellen Albæk, Kirsten Margrethe Bach.

 

Kulturcafeudvalget:

Trine Bredahl Nissen, Gunner Kasper Hansen, Signe Kølbæk Høg.  

 

Kunstudvalg – kirken:

Kirsten Schmidt-Nielsen, Trine Bredahl Nissen, Gunnar Kasper Hansen, Signe Kølbæk Høg, Gudrun S. Jørgensen, Else Kjemtrup.

 

*) Ikke medlem af Menighedsrådet