Konfirmation

Når tiden nærmer sig for at skulle melde sig til konfirmationsforberedelsen, kan der være mange spørgsmål, der står i kø. Desværre tænker mange, at man skal træffe et meget bevidst valg om at kunne sige ja, og endda sige et meget stort ja til den kristne tro. Konfirmation betyder ganske vist "bekræftelse", men man skal ikke bekræfte sin dåb, for i dåben giver Gud sit ja til mennesket, og det ændrer sig ikke.  Uanset hvor meget eller hvor lidt, vi synes, vi kan tro. Tro er at håbe på det, vi ikke kan se. -at der er noget større end os selv. Hvad dette er, undersøger vi sammen i konfirmationsforberedelsen. At "gå til præst" betyder at være i en sammenhæng med nogle kammerater, hvor vi får åbnet nogle døre til en anden måde at tale om livet og de store spørgsmål på.

Man skal være døbt for at blive konfirmeret, men ikke for at gå til konfirmationsforberedelsen. Dåben kan tilrettelægges på mange måder, alt efter konfirmandens ønske. Vi kan gøre det uden andre end et par vidner, eller vi kan gøre det til en fest med hele holdet som deltagere.

Konfirmationsforberedelsen slutter med en ordentlig fest: konfirmationen! Man kan sige, at ved konfirmationsgudstjenesten kan der inde i hovedet på konfirmanden lyde et "Ja tak" til det med at være døbt. Det er en meget stor dag, som betyder meget i mange familier. Det, der betyder noget, er en markering af at høre til i en sammenhæng, og ritualet virker til at gøre det til en festlig begivenhed at gå fra overgangen fra barn til voksen. For konfirmanderne betyder det ofte rigtigt meget at være sammen med de mennesker, man holder mest af på denne dag. Det behøver ikke at være en dyr og fin fest for at blive en god dag.

 

 

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen foregår i Mårslet Sognehus ved den præst, du skal konfirmeres ved.

Fordelingen af klasser og tidspunkt på dagen, aftales fra år til år med Mårslet Skoles leder. Det ligger som regel lige efter skoletid på onsdage og torsdage.

3 gange om året har vi hele temadage i fællesskab med skolen. Her deltager alle elever på 7. årgang.

 

Til konfirmationsforberedelsen får vi hver gang lidt at spise, imens vi snakker om, hvem der har været i kirke siden sidst, og hvad vi har oplevet. Man skal nemlig gå til gudstjeneste 10 gange i løbet af perioden frem mod konfirmationen. Vi går også i Mårslet Kirke hver gang, hvor vi synger, hører en fortælling, øver os på Trosbekendelsen og Fadervor og nyder at være i det smukke rum og sende en tanke frem mod konfirmationsdagen. I konfirmationsforberedelsen skal man fx ved at synge salmer lære et nyt, poetisk sprog, man skal også turde være med til at undre sig og stille spørgsmål. Vi kan have mange gode samtaler i fællesskab, og du skal selvfølgelig også vide noget om, hvad indholdet er i kristendommen, og hvordan det kan give mening, også for dig.

Vi taler, synger, tegner, maler, leger med perler, ser film, laver opgaver, fortæller ud fra billeder, laver gravsteder, ja mange forskellige ting hvad enten det er enkeltvist, i grupper eller med hele holdet.

 

 

Sådan foregår selve konfirmationen


Ved konfirmationer i Mårslet Kirke går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. 

Selve konfirmationsritualet foregår oppe ved alteret, hvor I siger trosbekendelsen sammen. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, konfirmanden knæler og bliver konfirmeret med en velsignelse. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige Fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Tilmelding til konfirmation foråret 2021

 

 

I begyndelsen af september begynder de nye konfirmandhold ved Mårslet Kirke. Man behøver ikke at være døbt for at kunne deltage, men man skal være tilmeldt.  

 

Tilmelding til konfirmation: 

Tilmeldingen sker senest ved vore 2 velkomstarrangementer, der foregår i Mårslet Kirke med deltagelse af både konfirmand og forældre. 

De, der går i 7.a og skal konfirmeres d. 25. april, inviteres til indskrivning ved Signe Høg d. 1. september kl. 19.00. 

De, der går i 7.b eller 7.c og skal konfirmeres hhv. d. 30. april eller d. 2. maj, inviteres til indskrivning ved Trine Nissen d. 9. september7.b bedes møde kl 18.30, og 7.c bedes møde kl. 20.00.

Da vi indtil videre har adgangsbegrænsning på 55 i kirken, er det lige i år ikke så god en idé at medbringe eventuelle mindre søskende. Mødet varer max. en time.

Inden da må I forældre til en kommende konfirmand meget gerne tilmelde jer via selvbetjeningsløsningen på hjemmesiden ”Folkekirken.dk”. https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Man kan også få hjælp til at indskrive sit barn på indskrivningsaftenen, hvis man medbringer sit NemId. 

I vil senere få besked om øvrige informationer, vi gerne vil indhente fra jer. 

 

Konfirmationsforberedelsen: 

7.a begynder konfirmationsforberedelsen torsdag d. 3. september om morgenen, hvor hele klassen sammen med jeres lærer og præsten Signe tager på udflugt til Kirkens Korshær og kommer på rundvisning med en tidligere hjemløs i Århus.  

Herefter begynder den almindelige konfirmationsforberedelse i sognehuset på Obstrupvej 4a hver onsdag kl 13.45-15.15. 

 

7.b og 7.c begynder konfirmationsforberedelsen onsdag d. 9. september om morgenen, hvor hele klassen sammen med jeres lærer og præsten Trine tager på udflugt til Kirkens Korshær og kommer på rundvisning med en tidligere hjemløs i Århus.  

Herefter begynder den almindelige konfirmationsforberedelse i sognehuset på Obstrupvej 4a på onsdage kl 13.45-15.15 eller torsdage kl 13.00-14.30 efter en turnusordning aftalt med skolen. 

 

I er til enhver tid velkomne til at henvende jer til én af os præster, hvis I har spørgsmål til dette, eller I har brug for at tale med os om, hvorvidt konfirmation er det rigtige for jer eller ej.  

 

Vi glæder os til at møde jer!

Kærlig hilsen præsterne, Trine og Signe

 

Kommende datoer

 

Konfirmation 2021:

25. april. 7. a.

30. april. 7. b.

2. maj. 7. c.

 

Konfirmation 2022:

8. maj. 7.a.

13. maj. 7.b.

15. maj. 7.c.